NGƯỜI LÀNG HÀ BẢN LĨNH - VĂN MINH - LỊCH SỰ - ĐEM TÀI NĂNG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chào mừng bạn đến với kênh thông tin của người Làng Hà.                     Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng nhấn vào đây.

Quản lý, cung cấp dịch vụ Internet, thông tin mạng

23/07/2013 12:57:09 CH

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về việc Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Nghị định quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Theo đó, Nghị định quy định chính sách phát triển, quản lý internet và thông tin trên mạng, gồm thúc đẩy việc sử dụng Internet trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ để tăng năng suất lao động, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nghị định khuyến khích phát triển các nội dung, ứng dụng tiếng Việt phục vụ cho người Việt Nam trên internet; đẩy mạnh việc đưa thông tin lành mạnh, hữu ích trên Internet. Phát triển hạ tầng băng rộng đến trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, thư viện, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, các điểm truy nhập Internet công cộng và hộ gia đình; chú trọng việc phổ cập dịch vụ internet ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của Internet.

Khuyến khích và tạo điều kiện sử dụng rộng rãi tên miền quốc gia Việt Nam “.vn,” tên miền tiếng Việt và chuyển đổi sang công nghệ địa chỉ internet IPv6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về Internet trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi, phù hợp với luật pháp Việt Nam và Điều ước Quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đối với việc cấp phép cung cấp dịch vụ Internet, Nghị định quy định, các doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ internet khi có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ Internet.

Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 15/7/2005 giữa Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý đại lý internet và Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 1/6/2006 giữa Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Công an về quản lý trò chơi trực tuyến (online games).

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2013./.
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
NGƯỜI TÀI TRỢ
Đặt làm trang chủ

Lên đầu